Collecting creative ideas, views and folks all around the world at one place.

Okupljamo kreativce, umetnike iz celog sveta. Njihove krativne ideje i, vizure sastaju se na jednim mestu koje se zove Limijerov snop.

Kao majstor fotografije i član Umetničkog saveta Foto-saveza Srbije, znam da samo ljudi sa visokim dostignućima na ovom polju mogu da razumeju moje ideje i realizuju ih, a da je ne moram biti prisutan na licu mesta. Takvi ljudi rade u studiju “Limijerov snop”.

Hadži Miodrag Miladinović Majstor fotografije

Obe svoje kolekcije kojima sam konkurisao za najvišta zvanja u Foto-savezu Srbije, onu za kandidat majstora i sada za majstorsko zvanje radio sam u studiju “Limijerov snop”, jer znam da tu dobijam najbolji kvalitet koji ovog trenutka postoji u svetu ali i najbolju stručnu pomoć od kolege koji je dugogodišnji majstor fotografije. To se, već ne može naći na svakom ćošku.

Ištvan Virag Majstor fotografije, Sombor

Imam visoke kriterijume. Moji radovi poseduju veliki tonski raspon od potpuno bele do crne i zato nisu ni malo laki za realizaciju, pogotovu kad asu u pitanju veliki formati. Limijerov snop je jedini koji je do sada uspeo da kompletnu relizaciju mojih radova izvede bez potrebew da se nešto ponovi ili ispravi.

Branislav Strugar Umetnik fotografije

With it's small but growing inventory of more than 1000 art pieces and over 70 artists.

Naša kolekcija umetničkih dela brzo raste. Preko 70 umetnika poverilo nam je više stotina radova namenjenih prodaji.

Support the artists. Donate or make attribution.

Podržite umetnike omogućivši im da stvaraju, Vaša najisplativija donacija je ako kupite njihovo delo.

a

Monthly Discounts

a

Gift Vouchers

b

Free Delivery

a Track Shipping