Faq

What paper do you use for your prints? / Koji papir koristite

We use only original HP papers and HP pigment colors.

----------------

Prilikom izrade fotografija koristimo isklju;ivo originalan HP papir i HP pigmentne boje čija je trajnost i nepromenljivost garantovana na 200 godina.

What equipment you use? / Koju opremu koristite?

We use HP DesignJet Z3200 Photo

Can I change or cancel my order? / Mogu li da poništim ili izmenim porudžbinu?

Yes, in every moment before start printing. After customer give green lite for printing, order can not be canceled.

---------

Da, u svakom trenutku do početka štampe. Kada klijent odobri štampu, narudžbina se više ne može otkazati ni promeniti.

Where is my order? / Gde je moja pošiljka?

Every order has tracking code which you may follow in every moment.

-------------

Svaka pošiljka ima svoj kod pomoću kojeg ju je moguće pratiti preko sajta pošte.

How do I know if my order went through?/Kako da znam da je moja narudžbina prihvaćena?

After you make order, you will received automatic confirmation email, and after that new email from officials with description furter procedure.

-----------

Posle narudžbine dobićete automatski potvrdni mail, a posle toga uslediće i zvanični mail kojim dobijate ostala uputstva vezana za narudžbinu.

Can I visiting you, contact you by phone or email? Mogu li vas posetiti ili pozvati telefonom ili poslati mail?

Yes. In every moment during working day and working hours.

-----------

Da. U svakom trenutku tokom radnih sati