Originalni HP papiri I HP pigmentne boje garantuju 200 godina trajnosti bez promene nijanse ili kontrasta.

Vivianna Kiser